Måste man ha en bilförsäkring?

I Sverige finns det ett krav på att alla påställda bilar ska ha en bilförsäkring. Anledningen är enkel, om man råkar ut får en olycka och man är vållande ska den andra personen inte bli drabbad för att man inte har någon försäkring som täcker skadorna. Den mest grundläggande bilförsäkringen fungerar precis så, den täcker endast skador på andra men inte på sitt eget fordon.

Vad händer om man inte tecknar någon försäkring?

Om man av någon anledning inte tecknar någon bilförsäkring när man köper en ny bil så blir man automatiskt registrerad hos Trafikförsäkringsföreningen som skickar ut en räkning för varje dag som bilen är oförsäkrad. Notera att detta inte gäller bilar som är avställda.

Kostnaden varierar beroende på bil men brukar ligga på 100 kronor till 130 kronor per dag. Vilket är betydligt högre än försäkringspremien, därför finns det ingen anledning att inte försäkra sin bil.

För tillfället finns det tre olika typer av bilförsäkringar i Sverige. Trafikförsäkringen, hel och halvförsäkringen. Trafikförsäkringen är den grundläggande som alla tre innefattar. Halvförsäkringen innefattar skador på bilen som uppkommer genom brand, rättsligt skydd, glasskada, maskinskada, stöld och bärgning. Den täcker dock inte skador på bilen vid olyckor där man själv är vållande. Det krävs det en helförsäkring för. Helförsäkringen täcker även skador som kan uppkomma vid viltolyckor.

Att välja försäkring är en väldigt personlig fråga och oftast får man jämföra kostnaden för försäkringen kontra bilens värde. Man brukar dock rekommendera att bilar mellan 20 -30 000 bör vara minst halvförsäkrade.