Sajt som hjälper dig att hitta företagsuppgifter

Hur gör man för att hitta information om ett särskilt företag? Hur vet man att informationen man hittat är pålitlig och sann? Ett tips är att ta hjälp av Guldbolag.se som är ett varumärke lanserat av företaget Valuation. Nedan ges mer information om hur man går tillväga med Guldbolag.

Guldbolag är ett varumärke som lyder under företaget Valuation. Valuations primära syfte är att värdera företag enligt en särskild värderingsmodell. Uppgifter om de starkast värderade företagen samlas hos Guldbolag, där det enkelt går att leta fram och jämföra olika företags prestationer enligt kriterierna värde, stabilitet och lönsamhet. All information på Guldbolag baseras på samma värderingsmodell.

Vemsomhelst kan göra sökningar på Guldbolag. Sökningen görs baserat på företagets namn, ort eller ett personnamn i de fall företaget är en egenföretagare. De sökresultat som motsvarar sökordet kommer att visa den allmänna värderingen för företaget ifråga och ekonomiska kalkyler för fyra år – det innevarande året och tre tidigare år.

Det som gör Guldbolag fördelaktigt att använda är att man hittar jämförande uppgifter från flera år, vilket gör det möjligt att se ett företags ekonomiska utveckling över tid. Alla företag värderas enligt samma kriterier, vilket gör att den sammanlagda värderingen, som anges med guldfärgade V-bokstäver, också lätt går att jämföra mellan olika företag.

God idé att anlita revisor

revisorSom företagare i Sverige är det många olika regler och bestämmelser som man skall känna till. Det är bokföring, löner, skatter, arbetsgivaravgifter och en rad olika saker som det skall hållas ordning på. På större företag är det en självklarhet att ha ekonomiutbildad personal som överser och sköter den här delen av verksamheten. Detta är dock ingen självklarhet, eller kanske inte ens en möjlighet, på lite mindre företag där omsättningen inte är lika stor. Många företagare väljer själva att försöka sig på att sköta företagets ekonomi. Detta resulterar ofta i stress och irritation och i värsta fall även i felaktigt utförda uppgifter.

För den som driver företag men som inte har en ekonomisk utbildning kan det därför vara en god idé att anlita en revisor. Denna kan hjälpa till att styra upp den administrativa ekonomiska delen i företaget och se till att allt sköts på rätt sätt så att inga problem uppstår. Ofta sparar detta även pengar då de får jobbet gjort mycket fortare än vad en okunnig person får. Dessutom är revisorerna ofta bevandrade i skatteregler och liknande och kan hjälpa till med att göra avdrag och reduktioner, vilket kan bidra ytterligare till att öka företagets totala vinst.